89 หมู่ 8 บ้านท่านัำซับ ตำบลวังหมี อ.วังนำ้เขียว จ. นครราชสีมา 30370 

89 Moo 8 Baan Thanamsub. Wangmi. Wangnamkheow District. Nakornratchasima. Province 30370        

Tel:  + 66(0) 84 880 2333  +66(0) 89 777 5359

e-mail. info@khaoyainatureretreat.com  

www.khaoyainatureretreat.com   

Facebook . Khaoyai Nature Retreat 

                                        

            

       
   

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Visitors: 41,503